Skip links

CoopSoc: Laboratori d’Idees Socials, SCCL.

CoopSoc: Laboratori d’Idees Socials, SCCL.

Carrer Padilla, 327, planta 5, porta 40, 08025 Barcelona.

Cataluña
Redes Sociales:
Ver Twitter
Descripción y Carta de Servicios

CoopSoc ofereix serveis de consultoria social i formació per desenvolupar polítiques públiques en diferents àmbits i àrees.

Planificació

  • Donem suport a la planificació en tots els nivells: estratègica, tàctica i operativa.
  • Abordem la planificació en totes les fases: des de la investigació i recerca prèvia fins a la implementació i avaluació passant pel disseny conceptual i funcional.

Organització

  • Acompanyem en processos de reflexió sobre el funcionament de les organitzacions: disseny d’equips, càrregues de feina i processos de treball.
  • Assessorem pel desenvolupament d’iniciatives socials, fundraising i altres aspectes relacionats amb el seu funcionament

Implementació d’iniciatives

  • Orientem sobre la posada en marxa de serveis, plans i programes a partir del disseny del pla funcional i dels instruments que han de garantir l’assoliment dels objectius (monitorització, sistema d’indicadors, gestió de processos).

Dinamització de processos participatius

  • Incorporem la participació dels diferents actors implicats en els processos de planificació i implementació de serveis i programes.
  • Donem suport a processos participatius específics mitjançant l’acompanyament metodològic i material.

Comunicació i gestió de la informació

  • Entenem les tecnologies de la informació com una eina essencial per a la implementació de polítiques socials: treballem per fer útils i accessibles les aplicacions informàtiques.
  • Portem a terme la gestió de la comunicació: web, xarxes socials, pans de comunicació institucionals…

Formació

  • Dissenyem i impartim cursos i tallers en els àmbits d’experiència: salut pública, serveis socials, gestió d’organitzacions, planificació, tècniques i mètodes per a les polítiques públiques, avaluació de polítiques públiques, creació d’indicadors etc. Oferim cursos a mida: presencials i on-line.

 

Profesionales que la conforman

Núria Fustier, Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Derecho. Consultora Social. Joan Lluís Ferrer Botellas, Graduado en Psicología. Consultor Social y psicólogo. Andrea Ramírez Pena, Graduada en Ciencias Políticas. Consultora Social. Carmen Raquel Santana González, Graduada en Educación Social. Consultora Social y educadora. Verónica Yazmin Garcia Morales, Doctora en Derecho. Consultora.